Adaptant la Mediterrània al canvi climàtic: agricultura, aigua i boscos

Jornada Internacional

24 d’abril de 2018

Institut d’Estudis Catalans (c/Carme 47, Barcelona)

El canvi climàtic, l’explotació dels recursos naturals i els canvis en els usos del territori ja estan  impactant, i ho faran encara més, en la disponibilitat d’aigua de les regions de la conca mediterrània. Els ecosistemes forestals, l’agricultura i les masses d’aigua de la Mediterrània hauran d’adaptar-se a un clima progressivament més càlid i més àrid. Per això és necessari que científics, gestors i societat acordin les solucions que facin possible l’adaptació dels nostres sistemes agroforestals i urbans.

En aquest context, el projecte LIFE MEDACC (2013-2018), impulsat per l’OCCC, el CREAF, l’IPE-CSIC i l’IRTA, ha avaluat les vulnerabilitats presents i futures als impactes del canvi climàtic en tres conques catalanes (la Muga, el Segre i el Ter) i ha dissenyat, executat i monitoritzat diverses mesures d’adaptació innovadores per a reduir llur vulnerabilitat.

La jornada que proposem vol ser un espai de reflexió entorn els reptes que l’adaptació als impactes del canvi global, especialment en l’ús de l’aigua, la gestió forestal i l’agricultura, suposen per als nostres territoris i la nostra societat. Per fer-ho, hi participaran experts en la temàtica, es presentaran els resultats concrets obtinguts pel projecte LIFE MEDACC, i es celebrarà una taula rodona amb gestors, experts i actors de les tres conques per debatre sobre la viabilitat local de l’adaptació en aquests àmbits.

Fulletó de la jornada

Més informació

Inscripcions (fins el 29 de març de 2018)

Anuncis

Conservació dels boscos de pinassa: mesures per a la prevenció d’incendis

Jornada tècnica

Dimarts 18 d’octubre de 2016

Llaberia (Tivissa)

Els boscos de pinassa de Catalunya són un hàbitat prioritari a Europa. Han estat gestionats tradicionalment per tallades de selecció i avui en dia presenten, en general, estructures forestals amb una elevada continuïtat de vegetació i acumulació de combustible de sotabosc, estructures molt vulnerables a generar  incendis de capçada d’alta intensitat.

En el marc del projecte Life+Pinassa (http://lifepinassa.eu/ ) es  realitzen actuacions silvícoles per reduir l’acumulació de  combustible en punts estratègics de gestió per millorar la capacitat de control del grans incendis, i amb l’objectiu de promoure estructures menys vulnerables al pas del foc i de major vitalitat. Els tractaments es dissenyen en base a orientacions de gestió  establertes i es realitzen amb tractaments mecànics convencionals i cremes prescrites, amb l’objectiu d’avaluar l’eficiència d’ambdues tècniques en la prevenció d’incendis.

Durant la jornada es visiten algunes d’aquestes actuacions realitzades a la Serra de Llaberia.

Més informació i inscripcions aquí

Els valors naturals del Parc Natural de Montsant: projectes i estudis

Jornada tècnica

23 de setembre de 2016

La Morera de Montsant

La gran varietat d’ambients del Parc Natural de Montsant acull una gran diversitat d’espècies de fauna i flora de gran interès. Per tal d’aprofundir en el coneixement d’aquesta biodiversitat, el Parc realitza estudis imprescindibles a l’hora de desenvolupar accions de
conservació i de millora dels hàbitats i de les espècies, i també d’avaluar els efectes de les activitats d’ús públic que es desenvolupen en el Parc.

Aquesta jornada, dirigida a tots els públics, pretén presentar els projectes i estudis que s’estan realitzant i donar a conèixer la situació i les accions de conservació i millora que se’n deriven.

Més informació i inscripcions aquí

Nou impuls a l’estalvi d’emissions de CO2 a l’atmosfera utilitzant calderes eficients de biomassa

Sis Grups d’Acció Local, impulsats pel Departament d’Agricultura, tutelaran aquest procés que evitarà un total de 42.651,60 TM de CO2 i aportarà 302.826,36 € per a promoure 42 projectes
 
El projecte BM-Rural, promogut per l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura juntament amb 5 Grups Leader més i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), és un dels 42 projectes de tot l’Estat seleccionat en la convocatòria de Projectes Clima del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) 2014.
Els Projectes Clima es promouen a través del Fons de Carboni per a una Economia Sostenible del MAGRAMA, un instrument de finançament climàtic que es concep amb l’objectiu de reorientar l’activitat econòmica cap a models baixos en carboni, al mateix temps que es contribueix al compliment dels objectius internacionals assumits per l’Estat espanyol en matèria de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.
 MAPA WEB

Continua llegint

Projectes d’ordenació de forests com a eines de conservació en Espais Naturals Protegits

Jornada tècnica

Roquetes. Seu Administrativa del Parc Natural dels Ports. Ctra. Val de Zafán, s/n

2 i 3 de desembre de 2014

Els instruments d’ordenació forestal poden jugar un paper molt important a l’hora d’assolir objectius de conservació de la biodiversitat, especialment en el marc dels espais naturals protegits, on aquests objectius són d’obligat compliment per a les administracions públiques.
Aquests instruments de planificació a escala de finca han d’incorporar els preceptes establerts per la legislació i  planificació en cascada i representen la millor oportunitat per posar la ciència i la tècnica forestal al servei de la conservació.
La jornada presenta experiències metodològiques i de gestió, que poden ser utilitzades com a eines pels professionals
que treballen en planificació i gestió forestal en l’àmbit dels espais naturals protegits.

Programa de la jornada