Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada 2018 – Recuperació del potencial

Aquests ajuts s’emmarquen en la gestió forestal sostenible per a finques forestals de titularitat privada i per fomentar les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les reforestacions de coníferes i planifolis i la restauració del potencial forestal de les zones afectades per catàstrofes naturals.

Part d’aquests ajuts es troben inclosos en el Programa de desenvolupament rural per al període 2014 a 2020 (PDR.cat20) dins de les mesures 04 d’inversió en actius físics i la 08 d’inversions en el desenvolupament de zones forestals i millora de la viabilitat dels boscos. Concretament en les operacions 08.05.01 d’actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics,  l’operació 04.03.03 de xarxa viària per a la gestió dels boscos i l’operació 08.03.01 (submesura 8.4) de restauració del potencial forestal.

Aquestes operacions donen resposta al focus àrea P4, de restaurar, preservar i millorar els ecosistemes relacionats amb l’agricultura i la silvicultura, i al focus àrea 2A, corresponent a la competitivitat agrària i forestal, establerts en el PDR 2014-2020, i estan cofinançades pel fons FEADER de la Unió Europea. (PDR1420).

Termini de la convocatòria: del 21 de març al 20 d’abril de 2018.

Enllaç per sol·licitar l’ajut (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació)

Anuncis

Cooperatives de productors forestals

Jornada tècnica

7 de febrer de 2018

Sant Cugat del Vallès

Les eines de gestió forestal han d’aconseguir mantenir l’equilibri entre els aspectes econòmics, socials,
biològics i silvícoles que ofereixen els boscos. La fórmula empresarial cooperativa per a la organització dels recursos forestals de les finques agroforestals és una opció innovadora a Catalunya.

La UE promou polítiques de foment d’empreses d’aquest sector tan rellevant, per mantenir la qualitat de vida de les persones. Amb aquesta jornada, volem donar a conèixer les complicitats , expectatives i resultats aconseguits fins ara en el cas d’una entitat mercantil constituïda per a gestionar el medi forestal, aprofitant els avantatges de treballar units a través dels principis de la producció cooperativa.

Més informació i inscripcions

Conservació dels boscos de pinassa: mesures per a la prevenció d’incendis

Jornada tècnica

Dimarts 18 d’octubre de 2016

Llaberia (Tivissa)

Els boscos de pinassa de Catalunya són un hàbitat prioritari a Europa. Han estat gestionats tradicionalment per tallades de selecció i avui en dia presenten, en general, estructures forestals amb una elevada continuïtat de vegetació i acumulació de combustible de sotabosc, estructures molt vulnerables a generar  incendis de capçada d’alta intensitat.

En el marc del projecte Life+Pinassa (http://lifepinassa.eu/ ) es  realitzen actuacions silvícoles per reduir l’acumulació de  combustible en punts estratègics de gestió per millorar la capacitat de control del grans incendis, i amb l’objectiu de promoure estructures menys vulnerables al pas del foc i de major vitalitat. Els tractaments es dissenyen en base a orientacions de gestió  establertes i es realitzen amb tractaments mecànics convencionals i cremes prescrites, amb l’objectiu d’avaluar l’eficiència d’ambdues tècniques en la prevenció d’incendis.

Durant la jornada es visiten algunes d’aquestes actuacions realitzades a la Serra de Llaberia.

Més informació i inscripcions aquí

Convocatòria de subvencions a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR)

Resolució ARP/1553/2016, de 9 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2016, corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR)

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 27 de juliol de 2016.

Important mirar els requisits i la documentació que cal presentar aquí

Font: Centre de la Propietat Forestal (CPF)