7a Assemblea General de l’Associació Forestal de les Comarques de Tarragona

20 de gener de 2018

Sala d’Actes del Consell Comarcal de l’Alt Camp. C/Mossèn Martí, 3. Valls

A les 10:00 hores en primera convocatòria i a les 10:30 en segona

 

Benvolgut soci/a ,

Per la present i segons el que disposa l’article 11 dels estatuts de l’Associació, us convoquem a la nostra 7a. Assemblea General Ordinària corresponent a l’any 2017, que tindrà lloc el proper dia 20 de gener de 2018 a la Sala d’Actes del Consell Comarcal de l’Alt Camp, C/Mossèn Martí, 3 de Valls a les 10:00 hores en primera convocatòria i a les 10:30 en segona, a fi i efecte de prendre determinacions i adoptar acords, segons el que disposa l’art. 17 dels estatuts, i la següent:

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura de l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior i aprovació, si escau.
  2. Actuacions i assoliments més destacats de l’any 2017, i aprovació, si escau.
  3. Estat de comptes 2017 i pressupost 2018, i aprovació, si escau.
  4. Activitats i objectius per l’any 2018, i aprovació, si escau.
  5. Possible renovació de càrrecs de mitja Junta Directiva, inclòs el president.
  6. Possibles assumptes sobrevinguts i torn obert de paraules.

Ben cordialment, la Junta Directiva,

Joan Llagostera Serra , president.

Convocatòria 7a Assemblea General

Butlleta representativitat

Anuncis

Guia dels criteris de classificació de la fusta en peu de Catalunya

portada fusta en peu

Data: juny de 2017
Format: col·leccionable
Venda: gratuït, prèvia subscripció
Idioma: català

Dipòsit legal: B-15194-2017

Enllaç a la guia
Font: Centre de la Propietat Forestal

Ajuts per a la creació d’agrupacions i organitzacions de productors forestals

Termini convocatòria 2017: del 16 de juny al 5 d’octubre de 2017, inclòs

Els ajuts s’adrecen a agrupacions o organitzacions de productors forestals constituïts com a PIME.

Sol·licitar l’ajut

Nova normativa en la comercialització de fusta

Jornada tècnica

27 de maig de 2017

Santa coloma de Farners

L’entrada en vigor de la legislació europea i estatal sobre els mecanismes i obligacions per lluitar contra el comerç il·legal de fusta ha estat un fet de desconeixement generalitzat per part de propietaris i gestors forestals i de les empreses del sector. Per aquest motiu, la jornada busca aproximar els requisits legals amb la gestió diària de les finques forestals i facilitar els coneixements per al desenvolupament del comerç de la fusta. També es presentarà la campanya de compra de suro de l’Agrupació de propietaris Quality Suber i les possibilitats de finançament de a venda del producte.

Més informació i inscripcions aquí

Presentació del Codi de Bones Pràctiques en l’organització de curses i marxes per muntanya

2 de juny de 2017

Sala Cotxeres, Palau Robert (Passeig de Gràcia, 107, Barcelona)

 

Presentació del Codi de Bones Pràctiques en l’organització de curses i marxes per muntanya

El proper 2 de juny es faran públiques les principals recomanacions d’aquest ambiciós document, que neix amb la vocació de promoure un salt qualitatiu quant a la sostenibilitat i respecte pel patrimoni natural dels esdeveniments esportius que es realitzen a la muntanya i en entorns forestals. L’acte està organitzat conjuntament per la Fundació Món Rural, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), els respectius departaments de la Generalitat de Catalunya i les altres entitats que han participat en el Grup de Treball.

Públic objectiu
Empreses i entitats organitzadores d’esdeveniments esportius, administracions locals i oficines de promoció turística, periodistes i comunicadors ambientals, tècnics i gestors d’espais protegits i del medi natural, propietaris forestals i dels terrenys rústics, participants en curses i marxes, marques esportives, sector turístic i públic interessat en general.

Es lliurarà un exemplar del Codi de Bones Pràctiques en l’organització de curses i marxes per muntanya a tots els
assistents.

Horari: de les 10.00 a les 12.30 h.

Enllaç al formulari d’inscripció

Programa

Convocatòria d’ajuts per a la contractació d’assegurances forestals contra incendis 2017. Bases reguladores

RESOLUCIÓ ARP/905/2017, de 26 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d’aprovació de les bases reguladores de les subvencions per a la contractació d’assegurances forestals.

Objecte dels ajuts:

L’objecte dels ajuts que estableix aquesta Resolució és subvencionar la contractació d’assegurances per cobrir les pèrdues produïdes per incendi, llamp, explosió i caiguda d’aeronau en terrenys forestals arbrats de titularitat privada que tinguin aprovat i vigent un instrument d’ordenació forestal (IOF).

Persones beneficiàries:

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques privades propietàries de terrenys forestals subscriptores de pòlisses d’assegurança forestal, d’acord amb el que preveu la base 1.

Text complet de la resolució

Convocatòria d’ajuts per a la redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal en finques de titularitat privada (2017)

Resolució ARP/722/2017, de 6 de febrer

Termini: fins al 6 de maig de 2017.

El DOGC núm.  7345, de 6 d’abril, publica la Resolució ARP/722/2017, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2017 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (operació PDR 08.05.02) (ref. BDNS 340407).

Es tracta d’una línia d’ajuts a la gestió forestal sostenible per a donar suport econòmic a la redacció i la revisió d’instruments d’ordenació forestal.

Dirigit a:

  • A les persones físiques i/o jurídiques propietàries de terrenys forestals de titularitat privada i les seves associacions.

Feu clic a l’enllaç per a descarregar-vos la documentació necessària per a sol·licitar l’ajut:

Ajuts a la redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal 2017