Biodiversitat dels boscos madurs

Jornada tècnica

18 d’octubre de 2017

Roquetes

Els boscos madurs juguen un paper essencial en la conservació dels hàbitats forestals i la biodiversitat. En els darrers decennis la ciència ha avançat molt en aquest camp, i ha posat en relleu la contribució d’aquests boscos en la recuperació de processos ecològics clau i el manteniment o recuperació d’espècies i serveis ecosistèmics escassos. El paper dels boscos madurs apareix en el debat social, i cada vegada més
desperta la curiositat de visitants i turistes dels espais naturals protegits.

La jornada vol donar a conèixer els aspectes que caracteritzen els boscos madurs i la biodiversitat que contenen. S’adreça a professionals de l’educació ambiental, guies de muntanya, propietaris forestals i, en general, a persones que tinguin una vinculació amb la conservació i gestió dels boscos.

Més informació i inscripcions

Anuncis

Noves tecnologies en el camp de la geomàtica aplicades a la caracterització i estudi del patrimoni natural

Jornada tècnica

Divendres 28 d’octubre de 2016

Roquetes

En els últims anys, la creixent aparició de noves tècniques i tecnologies aplicades a l’estudi, caracterització i anàlisi de les formes del medi ha significat un gran pas en la millora i qualitat dels processos de documentació i registre del patrimoni en diferents àmbits.

En aquesta jornada s’exposaran les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies, com l’ús dels vehicles aeris tripulats remotament (drons), els làser escàner (Light Detection And Ranging) i les tècniques de fotogrametria digital automatitzada (Structure from Motion-Multi view stereo) com a eines per a la realització de  projectes de documentació i registre del patrimoni natural.

Més informació i inscripcions aquí

Projectes d’ordenació de forests com a eines de conservació en Espais Naturals Protegits

Jornada tècnica

Roquetes. Seu Administrativa del Parc Natural dels Ports. Ctra. Val de Zafán, s/n

2 i 3 de desembre de 2014

Els instruments d’ordenació forestal poden jugar un paper molt important a l’hora d’assolir objectius de conservació de la biodiversitat, especialment en el marc dels espais naturals protegits, on aquests objectius són d’obligat compliment per a les administracions públiques.
Aquests instruments de planificació a escala de finca han d’incorporar els preceptes establerts per la legislació i  planificació en cascada i representen la millor oportunitat per posar la ciència i la tècnica forestal al servei de la conservació.
La jornada presenta experiències metodològiques i de gestió, que poden ser utilitzades com a eines pels professionals
que treballen en planificació i gestió forestal en l’àmbit dels espais naturals protegits.

Programa de la jornada