IV Setmana de la fusta

Del 19 al 29 d’octubre de 2017

Els bons resultats del sector, la demanda de les empreses i la participació en les edicions anteriors, fan possible la celebració de la IV edició de la Setmana de la Fusta de Catalunya.

Durant la IV Setmana de la Fusta de Catalunya descobrireu la riquesa d’un sector immens i en constant creixement, trobareu esdeveniments tècnics, socials i empresarials a ciutats i espais inigualables on trobareu més de 300 empreses i entitats que en anys anteriors ja han estat seduïdes per la Setmana de la Fusta de Catalunya.

 

Informació i programa d’activitats

Anuncis

Biodiversitat dels boscos madurs

Jornada tècnica

18 d’octubre de 2017

Roquetes

Els boscos madurs juguen un paper essencial en la conservació dels hàbitats forestals i la biodiversitat. En els darrers decennis la ciència ha avançat molt en aquest camp, i ha posat en relleu la contribució d’aquests boscos en la recuperació de processos ecològics clau i el manteniment o recuperació d’espècies i serveis ecosistèmics escassos. El paper dels boscos madurs apareix en el debat social, i cada vegada més
desperta la curiositat de visitants i turistes dels espais naturals protegits.

La jornada vol donar a conèixer els aspectes que caracteritzen els boscos madurs i la biodiversitat que contenen. S’adreça a professionals de l’educació ambiental, guies de muntanya, propietaris forestals i, en general, a persones que tinguin una vinculació amb la conservació i gestió dels boscos.

Més informació i inscripcions

Jornada final del projecte LIFE+DEMORGEST. “La gestió multifuncional del bosc mediterrani, a la pràctica”. Lliçons apreses en l’aplicació de les ORGEST

Jornada

7 de novembre de 2017

Món Sant Benet (Sant Fruitós de Bages)

Aquest 2017 es tanca la primera fase de les Orientacions de Gestió Forestal de Catalunya —les ORGEST—, una proposta de silvicultura multifuncional adaptada a les característiques pròpies dels boscos catalans, iniciada amb dos objectius preferents: optimitzar la producció forestal i mantenir boscos poc vulnerables a focs de capçada. Actualment, més de la meitat dels Instruments d’Ordenació Forestal en finques privades utilitzen les ORGEST com a models silvícoles de referència.

El 2017 finalitza, també, el projecte LIFE DemORGEST, l’objectiu del qual ha estat obtenir i transferir directrius per a l’aplicació a camp dels models ORGEST més innovadors, tot ampliant-ne l’enfocament multifuncional cap a la provisió de serveis relacionats amb l’estalvi d’aigua, la fixació de carboni i la conservació de la biodiversitat, iniciant el camí de la silvicultura que ha de venir.

En la jornada final del projecte DemORGEST, us convidem a silvicultors i altres professionals de la gestió, la formació i la recerca forestal a compartir experiències i debatre sobre l’aplicació pràctica de les ORGEST i, en general, sobre la teoria i, sobretot, la pràctica de la gestió multifuncional del bosc a Catalunya.

La jornada és gratuïta prèvia inscripció.

Persona de contacte: Elizabeth Fernández (efernandezc@gencat.cat) Telèfon: 93 574 70 39.

Termini per a inscriure’s: 31 d’octubre de 2017

Programa

Les associacions de propietaris forestals a Catalunya: situació, reptes i perspectives

Jornada

24 d’octubre de 2017

Sant Celoni 

Ja en els treballs preparatoris de la llei forestal catalana del 1988 es va posar de manifest la necessitat d’impulsar les associacions de propietaris forestals: La dispersió de l’oferta i la necessitat d’economies d’escala, atesa la reduïda dimensió de moltes finques, així com la progressiva desprofessionalització del col.lectiu, aconsellaven accions conduents a agrupar la propietat.

Trenta anys després nombroses associacions cobreixen el territori català. La superfície associada en cada una d’elles, el nombre de socis i la seva capacitat operativa són molt diversos, com diverses són les seves finalitats, el seu nivell de consolidació i les circumstàncies que van provocar la seva constitució. Algunes d’elles ofereixen un ample ventall de serveis als seus socis, incloent les actuacions forestals i la comercialització de productes, altres s’han cenyit al paper de lobby territorial. Totes elles comparteixen, però, unes dificultats similars en adreçar-se al col.lectiu de la propietat, heterogeni i molt sovint refractari als experiments comunitaris. També totes elles han de lluitar per assolir uns recursos estables que els permetin la necessària autonomia i la possibilitat d’empènyer un programa significatiu en el territori respectiu.

En complir-se els vint-i-cinc anys de la constitució de l’Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor, degana de les associacions de base territorial, ens ha semblat oportú organitzar una jornada de reflexió sobre el paper d’aquestes organitzacions en el panorama forestal català, el paper que hi fan i, sobretot, el que estan cridades a fer.

Termini per a inscriure’s: 19 d’octubre de 2017

Parc de la Rectoria Vella
Apartat de Correus 127
08470 Sant Celoni
correu-e: info@montnegrecorredor.org
Telèfon: 629 008 745 (de 9 a 14 h)

Programa

Comercialització de fusta local per a instal·lacions d’ús públic a l’exterior

Jornada tècnica

9 d’octubre de 2017

Sant Celoni

Vivim en un mercat globalitzat. En aquest sentit i en el cas de la fusta, això comporta que sovint s’utilitzi fusta de procedències llunyanes, per ser el material majoritari i al qual instal·ladors i prescriptors hi estan acostumats, en detriment de fustes, que si bé de caràcter més minoritari, són abundants en el nostre país.

Aquestes fustes locals o de km 0 sovint tenen característiques tecnològiques pròpies que les poden fer més competitives front a altres fustes.

En aquesta jornada, parlarem dels avantatges d’utilitzar materials locals i d’exemples de fustes locals que són competitives i que poden ser utilitzades per diferents usos, en especial, en instal·lacions i elements d’exterior i d’ús públic.

Més informació i inscripcions

Presentació del projecte LIFE MixforChange: gestió per a l’adaptació al canvi climàtic de masses mixtes

11 d’octubre de 2017

Sant Celoni

Els escenaris climàtics pronostiquen en un futur immediat un increment del dèficit hídric que pot afectar d’una manera important els boscos. En aquest context, l’any 2016 es va iniciar el projecte LIFE MixForChange, amb una durada de 5 anys, el qual pretén millorar la capacitat d’adaptació al canvi climàtic del bosc mediterrani subhumit mixte. L’objectiu principal del projecte és implementar noves tècniques de gestió forestal per augmentar la resiliència i l’adaptació al canvi climàtic d’aquests tipus de boscos.

La jornada pretén presentar el projecte, les actuacions realitzades fins ara i les actuacions futures en alzinars, rouredes, castanyedes i pinedes de l’àmbit del Montnegre-Corredor, Montseny, Bellmunt, Collsacabra i Ripollès.

Més informació i inscripcions

III Setmana del bosc. Per descobrir i gaudir

Del 4 al 15 d’octubre de 2017
Sant Celoni

El bosc és el comú denominador de la nostra història i del nostre territori.

Les entitats que fan possible la Setmana de bosc tenen la voluntat de posar-los en valor i tornar-nos-hi a apropar una mica.

Perquè recuperant el seu passat, farem estimulants descobriments; gaudint el seu present, farem créixer els nostres sentits; projectant-lo al futur, trobarem el nostre progrés.

Programa III Setmana de Bosc