Adaptant la Mediterrània al canvi climàtic: agricultura, aigua i boscos

Jornada Internacional

24 d’abril de 2018

Institut d’Estudis Catalans (c/Carme 47, Barcelona)

El canvi climàtic, l’explotació dels recursos naturals i els canvis en els usos del territori ja estan  impactant, i ho faran encara més, en la disponibilitat d’aigua de les regions de la conca mediterrània. Els ecosistemes forestals, l’agricultura i les masses d’aigua de la Mediterrània hauran d’adaptar-se a un clima progressivament més càlid i més àrid. Per això és necessari que científics, gestors i societat acordin les solucions que facin possible l’adaptació dels nostres sistemes agroforestals i urbans.

En aquest context, el projecte LIFE MEDACC (2013-2018), impulsat per l’OCCC, el CREAF, l’IPE-CSIC i l’IRTA, ha avaluat les vulnerabilitats presents i futures als impactes del canvi climàtic en tres conques catalanes (la Muga, el Segre i el Ter) i ha dissenyat, executat i monitoritzat diverses mesures d’adaptació innovadores per a reduir llur vulnerabilitat.

La jornada que proposem vol ser un espai de reflexió entorn els reptes que l’adaptació als impactes del canvi global, especialment en l’ús de l’aigua, la gestió forestal i l’agricultura, suposen per als nostres territoris i la nostra societat. Per fer-ho, hi participaran experts en la temàtica, es presentaran els resultats concrets obtinguts pel projecte LIFE MEDACC, i es celebrarà una taula rodona amb gestors, experts i actors de les tres conques per debatre sobre la viabilitat local de l’adaptació en aquests àmbits.

Fulletó de la jornada

Més informació

Inscripcions (fins el 29 de març de 2018)

Anuncis

Informe de resultats de l’enquesta de coneixement expert de la vulnerabilitat al canvi climàtic de les principals espècies forestals de Catalunya

Les dades de les enquestes van ser recollides durant la realització dels tallers de divulgació de l’informe CANVIBOSC realitzats a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Manresa, Tortosa i la Seu d’Urgell durant la primavera de 2014.

Arran de l’encarrèc dels treballs que l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic realitzà al CREAF, la tardor del 2013 es va publicar l’informe CANVIBOSC, que pretenia esclarir i sintetitzar la informació científica publicada referent als impactes sobre les espècies forestals de Catalunya de tres de les principals amenaces del canvi climàtic: la sequera, els incendis i les plagues forestals.

A les conclusions d’aquest informe es va fer una primera aproximació de classificació de les espècies segons la seva vulnerabilitat a la sequera i als incendis, fruit del buidatge científic i del coneixement dels mateixos autors de l’informe.

En aquest sentit, es va creure interessant ampliar, complementar i enriquir aquesta classificació a partir del coneixement d’altres experts en la matèria mitjançant uns qüestionaris. Les dades de les enquestes van ser recollides durant la realització dels tallers de divulgació de l’informe CANVIBOSC realitzats a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Manresa, Tortosa i la Seu d’Urgell durant la primavera de 2014.

Posteriorment també es va enviar el qüestionari a una llista d’experts del món forestal. En el document adjunt trobareu l’informe de resultats de les 90 enquestes realitzades en total.

Informe resultats vulnerabilitat espècies forestals

Font: Oficina Catalana del Canvi Climàtic