Experiències en els hàbitats forestals madurs mediterranis

Jornada de camp

6 d’abril de 2018

Vimbodí i Poblet

Els boscos mediterranis són molt diversos, tant per les espècies que els composen com pels diferents estadis de desenvolupament en que es troben. La gestió d’aquesta complexitat es prioritza en la prevenció d’incendis i en la millora de les masses per fer front al canvi climàtic per, alhora, treure’n un
rendiment.
En aquest ric mosaic que conforma el paisatge mediterrani, podem trobar boscos en estadis de maduresa
remarcables que requereixen de mesures específiques de gestió. Per la seva raresa i singularitat, aquests
boscos d’alt valor ecològic contenen espècies i processos ecològics únics pels que cal vetllar adequadament.

Més informació i inscripcions

Anuncis

La resinació: situació actual i experiències realitzades

Jornada de camp

Dissabte 22 d’octubre de 2016

Dosrius

La resina va ser molt utilitzada per la indústria química en la  realització d’aiguardents, dissolvents, gomes, etc. però amb la  innovació tecnològica, l’abandonament rural, i la importació del producte a un preu més barat, la seva explotació va anar minvant.

Actualment, la inestabilitat en la importació d’aquest producte, la crisi econòmica i la cerca de noves oportunitats en el sector ha fet que la resinació local es torni a posar en marxa. És el cas del centre d’Espanya on hi ha una important tradició en la resinació. A  Catalunya, tot i no ser una zona tradicionalment resinera, els últims anys també hi ha hagut un cert impuls de l’activitat.

La present jornada, d’una banda, pretén donar a conèixer l’activitat mostrant-ne els aspectes teòrics i pràctics, i de l’altra, descriure la situació actual a Espanya i explicar les experiències desenvolupades a Catalunya.

Està dirigida tant a propietaris, tècnics forestals,  empreses de treballs forestals o tot aquell interessat en aquesta activitat.

Més informació i inscripcions aquí

Els boscos del Montnegre. Organització dels treballs forestals

Jornada de camp

Diumenge 9 d’octubre de 2016

Sant Celoni

Quan es duen a terme treballs forestals hi ha diversos aspectes tant econòmics com ecològics a tenir en compte. Cal tenir clars els objectius de la tallada i organitzar la logística adequada en cada cas. A més, en algunes zones de valor ecològic important s’han de tenir en compte altres condicionants que poden afectar a l’execució dels treballs.
Aquesta jornada consistirà en una sortida per una finca del Montnegre on s’hi estan realitzant diversos treballs forestals. Al llarg de l’itinerari es faran explicacions sobre el perquè de les actuacions, i com s’han realitzat els treballs. També es parlarà dels condicionants que s’han tingut en compte. La jornada està oberta a tothom que tingui interès en conèixer millor les activitats que es  duen a terme al boscos del Montnegre.

Més informació i inscripcions aquí