Rendibilitat en la gestió del bosc mediterrani de titularitat privada

Jornada tècnica

8 de març de 2018

El Montmell

El volum dels aprofitaments de fusta de Catalunya està molt per sota de les possibilitats. Els preus de la fusta, els costos d’explotació i els mercats internacionals han condicionat fortament aquest sector en la darrera meitat del s. XX i principis del s. XIX. Darrerament, però, hi ha un important canvi de tendència que ve donat per la confluència de fets rellevants com l’augment de la demanda de la biomassa d’origen forestal, la recuperació dels preus de la fusta i l’estancament dels salaris i millora de la competitivitat de les empreses del sector.
En aquest context, també és molt rellevant l’organització associativa dels diferents agents del sector, amb especial rellevància en els propietaris, en impulsar iniciatives.
En aquesta jornada podrem conèixer l’experiència d’una associació amb un model nou de contractació que ha donat bons resultats.

Amb la participació de l’Associació Forestal de les Comarques de Tarragona.

Més informació i inscripcions

Anuncis

Taula de preus de cotització de la fusta

Taula de preus de la Fusta de la Llotja de Vic, consolidant la tendència general a l’alça de la majoria de productes fustaners a Catalunya.

Aquets preus, aprovats en data de 22/11/2014 s’entenen sobre indústria, excepte pollancre i sobre camió. La propera reunió serà el 11/04/2015.

Podeu descarregar-vos la taula de preus aquí