Presentació del projecte LIFE MixforChange: gestió per a l’adaptació al canvi climàtic de masses mixtes

11 d’octubre de 2017

Sant Celoni

Els escenaris climàtics pronostiquen en un futur immediat un increment del dèficit hídric que pot afectar d’una manera important els boscos. En aquest context, l’any 2016 es va iniciar el projecte LIFE MixForChange, amb una durada de 5 anys, el qual pretén millorar la capacitat d’adaptació al canvi climàtic del bosc mediterrani subhumit mixte. L’objectiu principal del projecte és implementar noves tècniques de gestió forestal per augmentar la resiliència i l’adaptació al canvi climàtic d’aquests tipus de boscos.

La jornada pretén presentar el projecte, les actuacions realitzades fins ara i les actuacions futures en alzinars, rouredes, castanyedes i pinedes de l’àmbit del Montnegre-Corredor, Montseny, Bellmunt, Collsacabra i Ripollès.

Més informació i inscripcions

Anuncis

La roureda de roure reboll: eines per a la seva promoció

Jornada tècnica

Prades. Ajuntament de Prades. Plaça Major, 2

26 de novembre de 2014

La roureda de roure reboll de les Muntanyes de Prades constitueix la única població a nivell català d’aquesta espècie. Tradicionalment el roure reboll s’ha utilitzat per a l’obtenció de llenyes, però malgrat que actualment encara que es realitzin aprofitaments d’aquesta espècie per a llenyes, aquests són poc importants i el resultat general és el d’una massa de roure reboll mancada de gestió forestal.
Per tal d’ajudar a la diversificació i a la valorització dels productes de la roureda s’està treballant en diverses iniciatives que s’explicaran al llarg de la jornada. La valorització i diversificació de productes afavorirà tant a la conservació de la roureda així com a la millora de les rendes per part de la propietat forestal on s’estén la roureda.
Així doncs, podeu venir a conèixer les possibilitats de promoció de la roureda de roure reboll.

Amb la col·laboració de l’Associació Forestal de les Comarques de Tarragona

Programa de la jornada