El decaïment del pi pinyer i el pi pinastre: patologies i gestió silvícola

Jornada tècnica

16 de novembre de 2017

Tordera

Els pins mediterranis es troben en una situació de decaïment cada cop més preocupant. Aquesta afectació s’ha fet més evident aquests últims anys observant-se una forta presència de pins secs en les zones de Maresme i Selva, especialment sobre les masses de pi pinyer i pi pinastre.

  • Com s’ha arribat a aquesta situació?
  • Quins són els patògens que els afecten?
  • Quines mesures preventives es poden prendre?
  • Com ha de ser la gestió d’aquests boscos?
  • Quines actuacions s’estan realitzant actualment al respecte?

Aquestes són algunes de les preguntes que es tractaran en la present jornada.

Més informació i inscripcions aquí

Anuncis

Gestió col·laborativa per a la mobilització de fusta en boscos d’alt valor natural

Jornada tècnica

Dimecres 26 d’octubre de 2016

Bellaterrra

Des de l’inici de 2014 el CREAF participa en el projecte SIMWOOD, que té com a objectiu principal identificar i superar les barreres que impedeixen mobilitzar una major quantitat de fusta dels boscos europeus i fer una gestió forestal més eficient i sostenible.

Dins d’aquest projecte, el CREAF estudia mesures que permetin compatibilitzar l’aprofitament de fusta amb el paper multifuncional del bosc, fomentant el diàleg constructiu entre els diferents actors  que tenen diferents punts de vista i interessos.

Dins de SIMWOOD el CREAF ha proposat un projecte pilot, en el  què utilitzant com a pretext els Boscos Singulars, vol establir un protocol de gestió col·laborativa i consensuada per aquells boscos d’alt valor natural on sigui compatible la mobilització de fusta amb el manteniment de la resta de funcions.

Al llarg del 2015 i 2016 s’han desenvolupat diverses accions en les quals han participat una cinquantena de persones amb una relació  directa amb el tema.

L’objectiu de la jornada és compartir l’avenç dels resultats obtinguts, contrastar-los i ampliar-ne la difusió.

Més informació i inscripcions aquí

Conservació i bones pràctiques en la gestió de la biodiversitat dels boscos

2A TROOBADA DE PROPIETARIS DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI

Capçanes. Celler de Capçanes, C. Llaberia, 4.

29 de novembre de 2014

 Catalunya té 1.930.000 ha forestals que representen el 66% del territori. D’aquesta superfície el 80% són boscos. Alhora, el 73% d’aquests boscos estan en mans privades, i es caracteritzen per una estructura de bosc de dimensions reduïdes.

Ets propietari d’alguns d’aquets boscos?

Saps que és la gestió sostenible i multifuncional dels Boscos?

Tens interès en saber com pots fomentar la biodiversitat de la teva finca forestal?

Vols saber què és la custòdia forestal?

Doncs vine a la 2a trobada de propietaris de custòdia:

– Consells útils per integrar la conservació de la biodiversitat en la gestió forestal.

– Descobriràs la important tasca que alguns propietaris forestals ja estan fent gràcies a la custòdia del territori.

– Coneixeras iniciatives interessants de Catalunya que promouen la gestió forestal sostenible i multifuncional dels boscos, i que vetllen per la conservació dels nostres boscos i la seva biodiversitat

 La jornada és gratuïta però es demana INSCRIPCIÓ PRÈVIA.

Programa complet

Més informació i inscripcions