Cooperatives de productors forestals

Jornada tècnica

7 de febrer de 2018

Sant Cugat del Vallès

Les eines de gestió forestal han d’aconseguir mantenir l’equilibri entre els aspectes econòmics, socials,
biològics i silvícoles que ofereixen els boscos. La fórmula empresarial cooperativa per a la organització dels recursos forestals de les finques agroforestals és una opció innovadora a Catalunya.

La UE promou polítiques de foment d’empreses d’aquest sector tan rellevant, per mantenir la qualitat de vida de les persones. Amb aquesta jornada, volem donar a conèixer les complicitats , expectatives i resultats aconseguits fins ara en el cas d’una entitat mercantil constituïda per a gestionar el medi forestal, aprofitant els avantatges de treballar units a través dels principis de la producció cooperativa.

Més informació i inscripcions

Anuncis

Pla marc del cooperativisme agrari 2016-2020

El Govern ha aprovat el Pla marc del cooperativisme agrari català 2016-2020, un potent instrument de política agrària de la Generalitat de Catalunya, que ha de reforçar el model cooperatiu agrari i contribuir al desenvolupament del sector agroalimentari català.

El Pla preveu noranta-una actuacions, de les quals vint-i-sis concerneixen el Govern de la Generalitat, que es concretaran en un Programa de millora de la competitivitat de les cooperatives agràries.

Podeu consultar el document aquí.

Font: Boscat