El plaer de caminar: una activitat d’interès turístic

Jornada tècnica

13 de novembre de 2017

L’Espluga de Francolí

Actualment el senderisme és una activitat vinculada al creixent interès en conèixer i gaudir d’entorns naturals i rurals. Considerant que el senderisme pot esdevenir una oportunitat de desenvolupament econòmic local al mateix temps que promou la conservació dels valors naturals, en aquesta jornada es plantejarà el repte d’afrontar les necessitats que requereix oferir un producte turístic vinculat al senderisme. A més, es farà una sortida guiada pels itineraris del PNIN de Poblet.

Aquesta jornada va dirigida a tècnics en guiatge de muntanya, empreses turístiques que ofereixen serveis emmarcats en activitats de muntanya i altres professionals del sector.

Més informació i inscripció aquí

Anuncis

La Pena: Un barranc, una casa, un cingle…amb milers d’històries i fets

Sortida interpretativa

2 de setembre de 2017

Paratge Natural de Poblet

 

Arbres amb 200 anys d’història al Bosc de Poblet

El Paratge Natural de Poblet iniciarà la propera primavera els treballs de localització i inventari dels arbres vells del Bosc de Poblet, alguns amb més de 200 anys.

Els arbres vells i els ambients a on es troben representen un recurs natural ja sigui a nivell de patrimoni, biodiversitat, atractiu turístic, valor cultural i/o interès científic.

Exemplar de Pinus nigra amb una edat aproximada de 220 anys

La presència d’arbres vells, d’edat avançada o de gran diàmetre en una massa forestal afavoreixen el desenvolupament de boscos madurs i la seva biodiversitat associada, aportant diversos beneficis tals com el major segrest de carboni de l’atmosfera o una major resiliència al canvi climàtic . Així doncs, amb l’objectiu de conservar i afavorir aquests hàbitats, l’equip gestor del Paratge ha planificat un projecte per localitzar i inventariar els arbres vells del bosc de Poblet.

Aquest fet, conjuntament amb l’informe preliminar encarregat per l’equip gestor del Paratge titulat Incorporació de criteris de gestió forestal per a la conservació de la comunitat saproxílica del Paratge Natural de Poblet (Piera Pallás, E., 2015), justifica la conveniència d’iniciar els treballs de la seva localització. Aquesta investigació duta a terme a la zona de Castellfollit, proposa una sèrie de mesures de gestió silvícola que afavoreix la fauna saproxílica, grup format principalment per insectes i escarabats. A més de formar part de la biodiversitat forestal, aquests organismes tenen un paper fonamental al bosc pel que fa a la descomposició de la fusta, procés vital pel cicle del carboni, motius pels quals cal vetllar per a la seva conservació.

D’altra banda, el recent treball Buidatge, classificació i digitalització del fons històric del Paratge Natural de Poblet (CTFC, 2015) ha donat les eines necessàries per començar a investigar sobre els arbres vells del Bosc de Poblet i iniciar la localització i la posterior presa de dades i inventari de tots els exemplars superiors als 60 cm. de diàmetre.

Exemplar de Pinus sylvestris amb una edat aproximada de 200 anys

Les prospeccions inicials practicades durant el mes de gener de 2016 ja ha permès localitzar 16 exemplars d’aquestes característiques en els quals s’estimen edats superiors als 150 anys. Concretament, s’han trobat dos exemplars de dimensions excepcionals, que són fins ara els més grans trobats en el Bosc de Poblet.

 Pinus nigra (barranc de la Font del Llop)

Dades:

  • Diàmetre: 102 cm.
  • Alçària total : ( 20 – 25 ) m.
  • Volt de canó: 320 cm.
  • Capçada mitjana : ( Cn 21,00 +  Cp 17,40 ) / 2 = 19,20 m.
  • Edat aproximada : 220 anys

Pinus sylvestris ( Tossal Rodó  )

Dades:

  • Diàmetre: 104 cm.
  • Alçària total : 27 m.
  • Volt de canó: 340 cm.
  • Capçada mitjana : ( Cn 12,60 +  Cp 13,50 ) / 2 = 13,05 m.
  • Edat aproximada : 200 anys