7a Assemblea General de l’Associació Forestal de les Comarques de Tarragona

20 de gener de 2018

Sala d’Actes del Consell Comarcal de l’Alt Camp. C/Mossèn Martí, 3. Valls

A les 10:00 hores en primera convocatòria i a les 10:30 en segona

 

Benvolgut soci/a ,

Per la present i segons el que disposa l’article 11 dels estatuts de l’Associació, us convoquem a la nostra 7a. Assemblea General Ordinària corresponent a l’any 2017, que tindrà lloc el proper dia 20 de gener de 2018 a la Sala d’Actes del Consell Comarcal de l’Alt Camp, C/Mossèn Martí, 3 de Valls a les 10:00 hores en primera convocatòria i a les 10:30 en segona, a fi i efecte de prendre determinacions i adoptar acords, segons el que disposa l’art. 17 dels estatuts, i la següent:

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura de l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior i aprovació, si escau.
  2. Actuacions i assoliments més destacats de l’any 2017, i aprovació, si escau.
  3. Estat de comptes 2017 i pressupost 2018, i aprovació, si escau.
  4. Activitats i objectius per l’any 2018, i aprovació, si escau.
  5. Possible renovació de càrrecs de mitja Junta Directiva, inclòs el president.
  6. Possibles assumptes sobrevinguts i torn obert de paraules.

Ben cordialment, la Junta Directiva,

Joan Llagostera Serra , president.

Convocatòria 7a Assemblea General

Butlleta representativitat

Anuncis