Rendibilitat en la gestió del bosc mediterrani de titularitat privada

Jornada tècnica

8 de març de 2018

El Montmell

El volum dels aprofitaments de fusta de Catalunya està molt per sota de les possibilitats. Els preus de la fusta, els costos d’explotació i els mercats internacionals han condicionat fortament aquest sector en la darrera meitat del s. XX i principis del s. XIX. Darrerament, però, hi ha un important canvi de tendència que ve donat per la confluència de fets rellevants com l’augment de la demanda de la biomassa d’origen forestal, la recuperació dels preus de la fusta i l’estancament dels salaris i millora de la competitivitat de les empreses del sector.
En aquest context, també és molt rellevant l’organització associativa dels diferents agents del sector, amb especial rellevància en els propietaris, en impulsar iniciatives.
En aquesta jornada podrem conèixer l’experiència d’una associació amb un model nou de contractació que ha donat bons resultats.

Amb la participació de l’Associació Forestal de les Comarques de Tarragona.

Més informació i inscripcions

Anuncis

Ajuts per a la creació d’agrupacions i organitzacions de productors forestals

Termini convocatòria 2017: del 16 de juny al 5 d’octubre de 2017, inclòs

Els ajuts s’adrecen a agrupacions o organitzacions de productors forestals constituïts com a PIME.

Sol·licitar l’ajut

Resum de la jornada tècnica sobre associacionisme i aprofitaments forestals rendibles

A continuació s’exposa el resum de la Jornada Tècnica sobre Associacionisme i Aprofitaments Forestals Rendibles celebrada el 23 de febrer de 2016 a Alcover amb el suport del DAMM:

J. alcover 1

Va començar en una de les sales de l’Ajuntament, amb una taula rodona presidida pel Sr. Albert Domingo Roigé per part del DAMM i en la que estaven representades totes les parts implicades en una tallada.

Creiem que la importància de la mateixa resideix en què en un mateix marc es va poder copsar les idees i les línies marcades per l’administració i el fet de posar-les a la pràctica, com ha sigut en el cas que servia d’exemple del Mas Vilella localitzada a la Vall del Micanyo d’Alcover.

Primerament el Sr. Llagostera va fer una exposició del que es l’Associació Forestal de les Comarques de Tarragona, quins són els objectius i un resum dels aprofitaments fets fins ara, centrant-se finalment en l’exemple de la tallada de Mas Vilella, dintre la qual va fer una exposició de la col·laboració que s’ha tingut i que es té amb l’administració, la seva aplicació pràctica del dia a dia amb els problemes i solucions en la tallada de referència, finalitzant amb els resultats.

A continuació la Sra. Teresa Cervera del C.P.F va començar comentant que a partir del 1976 els aprofitaments forestals a la província de Tarragona van anar disminuint passant un llarg període de temps en què l’activitat ha sigut molt baixa; és a partir del 2010 que l’activitat ha començat a augmentar.

Posteriorment incideix en el tema dels incendis forestals en la mateixa, tenint en compte les grans quantitats de masses forestals que es van formant a causa de l’abandonament de terrenys de cultiu i al no aprofitament dels boscos existents, i aquí remarca que la creació del GRAF ha sigut un element efectiu en el coneixement i com a conseqüència, en el control dels mateixos.

Continua llegint