Prevenció de riscos laborals (PRL) en activitats agrícoles, ramaderes i forestals: requisits normatius bàsics

Jornada tècnica

27 de novembre de 2017

Olius

La normativa de Prevenció de Riscos Laborals afecta treballadors, empresaris i titulars d’explotacions agro-ramaderes i forestals. Aquesta normativa ha esdevingut cada cop més complexa i és necessari assegurar-nos que en la nostra activitat donem compliment als requisits exigits.

En aquesta jornada es farà una revisió dels requisits bàsics de normativa que hem d’acomplir en relació a la PRL: obligacions segons tipus d’obra o treball, formació mínima dels treballadors, documentació, etc.

La jornada s’adreça a titulars d’explotacions agrícoles i ramaderes, empreses de treballs agro-forestals,
treballadors del sector, tècnics que redacten projectes o fan direcció d’obra i qualsevol persona  interessada en aquesta temàtica.

Més informació i inscripcions aquí

Anuncis

Ajuts per a la creació d’agrupacions i organitzacions de productors forestals

Termini convocatòria 2017: del 16 de juny al 5 d’octubre de 2017, inclòs

Els ajuts s’adrecen a agrupacions o organitzacions de productors forestals constituïts com a PIME.

Sol·licitar l’ajut

XXXIV Jornades Tècniques silvícoles Emili Garolera

Del 7 d’abril al 2 de juny de 2017

Les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera estan adreçades especialment als professionals del sector forestal (silvicultors, propietaris forestals, tècnics i enginyers forestals, alumnes d’escoles forestals i d’universitats). Són eminentment pràctiques, per la qual cosa els assistents hauran de desplaçar-se en cotxe particular a les finques forestals, segons l’itinerari establert pel coordinador de cada jornada.

A cada jornada es proporcionarà la documentació corresponent necessària.

Programa

Per a més informació
Consorci Forestal de Catalunya
Tel. 972 842 708 / Fax. 972 843 094
consorci@forestal.cat (Persona de contacte: Margarita Rovira)

Resum de la jornada tècnica sobre associacionisme i aprofitaments forestals rendibles

A continuació s’exposa el resum de la Jornada Tècnica sobre Associacionisme i Aprofitaments Forestals Rendibles celebrada el 23 de febrer de 2016 a Alcover amb el suport del DAMM:

J. alcover 1

Va començar en una de les sales de l’Ajuntament, amb una taula rodona presidida pel Sr. Albert Domingo Roigé per part del DAMM i en la que estaven representades totes les parts implicades en una tallada.

Creiem que la importància de la mateixa resideix en què en un mateix marc es va poder copsar les idees i les línies marcades per l’administració i el fet de posar-les a la pràctica, com ha sigut en el cas que servia d’exemple del Mas Vilella localitzada a la Vall del Micanyo d’Alcover.

Primerament el Sr. Llagostera va fer una exposició del que es l’Associació Forestal de les Comarques de Tarragona, quins són els objectius i un resum dels aprofitaments fets fins ara, centrant-se finalment en l’exemple de la tallada de Mas Vilella, dintre la qual va fer una exposició de la col·laboració que s’ha tingut i que es té amb l’administració, la seva aplicació pràctica del dia a dia amb els problemes i solucions en la tallada de referència, finalitzant amb els resultats.

A continuació la Sra. Teresa Cervera del C.P.F va començar comentant que a partir del 1976 els aprofitaments forestals a la província de Tarragona van anar disminuint passant un llarg període de temps en què l’activitat ha sigut molt baixa; és a partir del 2010 que l’activitat ha començat a augmentar.

Posteriorment incideix en el tema dels incendis forestals en la mateixa, tenint en compte les grans quantitats de masses forestals que es van formant a causa de l’abandonament de terrenys de cultiu i al no aprofitament dels boscos existents, i aquí remarca que la creació del GRAF ha sigut un element efectiu en el coneixement i com a conseqüència, en el control dels mateixos.

Continua llegint